Ziekte

ziekte

 • Indien je kindje ziek is, moet je dit melden vóór 8.30u ‘s ochtends.
 • Wij volgen hier de checklist van ziektes en symptomen van Kind en Gezin. Zo kunnen we, zonder dat deze lijst limitatief is, jouw kindje niet opvangen bij:
  • Ademhalingsmoeilijkheden of ademnood
  • Koorts (>38°C)
  • Ernstige diarree en maagdarminfecties zoals o.a EHEC, E Coli, Salmonella, Paratyfus, en Thyfus, Shigella, Disenterie, yersinia, HUS enz.
  • Onophoudelijk overgeven indien < dan 6 mnd.
  • Bloedbraken
  • Aanhoudende buikpijn > 2u
  • Gevaar voor uitdroging
  • Uitslag waarvan de oorzaak niet gekend is
  • Kinderziektes zoals o.a. Polio, Rode Hond,Windpokken, Mazelen, Bof en Kroep(Difterie).
  • Infectieziektes zoals o.a. Impetigo, Herpes Simplex Hepatitis A Epiglottitis en hersenvliesontsteking.
 • Bij twijfel over wat kan of niet kan, contacteer je ons best vooraf.
 • Je kindje moet minstens 24 uur koortsvrij zijn (zonder koortswerende middelen) voor het weer naar De Robbedoesjes kan komen. Wanneer het tijdens de opvang plots ernstige verschijnselen van ziekte vertoont, zullen wij onmiddellijk contact nemen met een ouder om verdere afspraken te maken. Wij zullen de temperatuur regelmatig opvolgen.
 • Medicatie wordt enkel toegediend indien we een volledig ingevuld “briefje betreffende toediening van medicatie” in ons bezit hebben.
 • Indien je kind langdurig ziek wordt of opgenomen dient te worden in een ziekenhuis, beschouwen wij dat als overmacht en betaal je geen opvangkosten. Hiervoor is een doktersattest nodig.