Vergoedingen en prijzen

 • Om je inschrijving te garanderen, betaal je een waarborg van 250 euro. Deze waarborg wordt vanaf de eerste maand van de opvang in mindering gebracht op de factuur. Indien je om bepaalde redenen zou beslissen om je kindje toch niet naar ‘De Robbedoesjes’ te brengen dan wordt deze waarborg niet terugbetaald.
 • Nadat we gestart zijn met de opvang geldt voor beide partijen een opzeggingstermijn van 2 maanden. Wanneer één van de partijen de overeenkomst wenst op te zeggen, dient dit dus te gebeuren vóór het ingaan van de voorlaatste maand van opvang.
 • Wij werken met vaste maandprijzen en rekenen slechts 46 weken per jaar aan! De zes overblijvende weken zijn samengesteld uit feestdagen, verlof- en ziektedagen of door jou gekozen afwezigheden. Deze dagen betaal je niet.
 • Elk jaar, in de maand oktober, kunnen de prijzen worden aangepast.
 • De kostprijs vanaf 1 oktober 2016 wordt als volgt berekend: Dagprijs 28,00 euro x 46 weken x het aantal dagen dat je kind per week komt en dit gedeeld door 12 (aantal maanden per jaar).

Bijvoorbeeld: je kind komt een gans jaar lang gedurende:

3 dagen = (28x46x3)/12= 322,00 euro per maand

4 dagen = (28x46x4)/12= 429,33 euro per maand

5 dagen = (28x46x5)/12= 536,66 euro per maand

 • Je kan de opvangkosten voor kinderen onder de 12 jaar onder bepaalde voorwaarden van de belastingen aftrekken. Voor het aanslagjaar 2016 (inkomsten 2015) is dit een bedrag van 11,20 euro per dag per kind. Wij bezorgen jullie in de maand april of mei een attest met de bedragen die het jaar voordien betaald zijn. (Bv. facturen van december die in januari zijn betaald, zullen op het attest van het nieuwe jaar staan.)
 • Wij vragen om je kindje minimum 3 volledige dagen (equivalent) per week te brengen om aanpassingsproblemen te vermijden.
  De dagen kan je vooraf met ons afspreken en worden daarna vastgelegd.
  Extra dagen (buiten de afgesproken dagen) zijn mogelijk mits voorafgaande afspraak.
  De prijs voor een extra dag is 31 euro.
 • Opvang is mogelijk per volledige of halve dag.
 • Een halve dag duurt maximum 5 uur en kost 16 euro.
 • Kindjes worden ten laatste om 18 uur opgehaald. Per beginnend kwartier na sluitingstijd wordt 10 euro extra aangerekend, indien niet vooraf verwittigd wordt.
 • Flexibele opvang uren worden tegen 3,00 euro per bijkomend kwartier gefactureerd.
 • Indien gewenst kunnen wij voor een bedrag van 1,50 euro per dag voor luiers zorgen.
 • Betalingen gebeuren via domiciliëring op rekeningnummer BE 14 0016 6652 6583 bij BNP Paribas Fortis ten laatste op het einde van de maand vooraf, met vermelding van de voornaam en de eerste letter van de familienaam van je kindje. De domiciliëring wordt vóór de start van de opvang in orde gebracht.