Onze missie

Je kind is uniek en zo zien wij het ook in ons kinderdagverblijf. Wij schenken aandacht aan de persoonlijke mogelijkheden van je oogappel. Kwaliteit en verantwoordelijkheid zijn voor ons van het grootste belang want wij willen dat niet alleen je kind, maar ook dat jij jezelf thuis voelt bij ons. Wij willen dat je je kind met een gerust gemoed aan ons kan toevertrouwen. Open contacten en wederzijdse betrokkenheid vinden wij erg belangrijk.
Wat leert je kind bij De Robbedoesjes?
We willen dat je kind bij ons kan groeien op zijn/haar tempo en op een pedagogisch verantwoorde manier. We bieden een plek aan om te leren en te spelen naar hartenlust, op een plaats waar je Robbedoesje zich thuis voelt.

Evenwichtig groeien.
Houvast en ritme zijn voor een opgroeiend kind van groot belang. Binnen duidelijke grenzen kan je kind zijn/haar wereldje leren verkennen en laten zien wie hij is aan de andere Robbedoesjes.

Goedgekeurde kwaliteit.
Wij zijn een zelfstandig kinderdagverblijf met een attest van toezicht van Kind en Gezin waardoor, voor jou als ouder, hygiƫne, veiligheid en pedagogische begeleiding gewaarborgd zijn.
Op het einde van elk kalenderjaar bezorgen we je een fiscaal attest dat je kan gebruiken om een groot deel (voor 2012 is dit 11,60 euro per opvangdag) van de opvangkosten te recupereren via je belastingaangifte.

Klachten en/of opmerkingen van welke aard ook, kan je steeds met ons bespreken. Als ouder kan je zo nodig steeds klacht neerleggen bij de Klachtendienst van Kind en Gezin:
Klachtendienst Kind en Gezin
Hallepoortlaan 27
1060 Brussel
telefoon: 02 533 14 14
fax: 02 534 14 48
e-mail: klachtendienst@kindengezin.be

Heb je vragen over beschikbare plaatsen of wil je ons kinderdagverblijf graag eens bezoeken? Aarzel dan niet ons te contacteren.

Telefoon 0474/800844

e-mail : info@derobbedoesjes.be